fight
fight

Aktualności

V Puchar Mazowsza w Karate Tradycyjnym

Kiedy: 05.03.2022 godz. 11:00
Gdzie: Hala Sportowa MOS w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 4
Wymagania dla zawodników:
- zgłoszenie chęci startu oraz wpisowe (50zł) u Senseia na treningu do 28.02.2022,
- każdy karateka, nawet początkujący może wystartować,
- aktualna licencja PZKT (informacja na końcu)

Założeniem systemu rozgrywek ligowych jest przygotowanie zawodników do startu
w najważniejszych imprezach o zasięgu ogólnopolskim, podnoszenie poziomu technicznego zawodników
stanowiących zaplecze kadry województwa, wyłonienie kadry wojewódzkiej na dany rok, a także
propagowanie karate tradycyjnego na najwyższym poziomie technicznym.

Puchar Mazowsza w Karate Tradycyjnym jest turniejem eliminacyjnym do Ligi.
W lidze startują zawodnicy z grup B,C,D,E,F,G posiadający minimum 6 kyu, oddzielnie dziewczęta
i chłopcy zakwalifikowani na podstawie wyników startu w Pucharze Mazowsza( patrz niżej).
Grupa B 2014-2013: 6-1 kyu
Grupa C,D,E,F 2011-2006: 6-4 kyu; 3 kyu i starsze
Grupa G 2004 i wcześniej: 3 kyu i Dan
Do Ligi kwalifikuje się 6 zawodników/zawodniczek w danej grupie (wiek i stopień), którzy
w Pucharze Mazowsza zajęli miejsca 1-6. Zawodnicy z miejsc 7-8 stanowią rezerwę ligi.
W Grupach D,E,F i G miejsca są ustalane po zsumowaniu uzyskanych punktów z dwóch konkurencji: kata i kumite.

Wpłaty za indywidualne licencje członkowskie PZKT
koszt licencji 40 zł – obowiązkowa dla wszystkich ćwiczących od 1 stycznia 2015 r.
58 1160 2202 0000 0003 6414 0476 Bank Millennium

W celu zidentyfikowania wpłaty z osobą, za którą pieniądze zostaną przelane, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane: Imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty, np. „Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, KS Raion Fight Club”.

club